ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
۱۴۰۲ ـ چک، برات و سفته الکترونیک_ دکتر یاسر مرادیکارگاه آموزشی
چک، برات و سفته الکترونیک
مدرس: دکتر یاسر مرادی
دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه مفید
رئیس هیئت مدیره بانک صادرات ایران


این کارگاه آموزشی، به‌صورت حضوری برگزار می شود.

 امروزه با توجه به پیشرفت فناوری، اسناد تجاری شامل چک، سفته و برات ـ که به‌صورت سنتی از آنها استفاده می‌شد ـ قالب جدیدی پیدا کرده و در کشور ما به‌صورت الکترونیک در اختیار مردم قرار گرفته است، این در حالی است که هنوز قوانین و مقررات ویژه اسناد تجاری الکترونیک موجود نیست و در تسری قوانین سنتی تجارت به این اسناد تردید و ابهاماتی وجود دارد؛ لذا در این کارگاه آموزشی، ضوابط خاص حقوقی حاکم بر این اسناد بررسی خواهد شد.

سرفصل مطالب:
  •  سفته الکترونیک و تفاوت آن با سفته کاغذی
  •  چک دیجیتال و شیوه صدور، وصول و ظهرنویسی آن
  • قواعد حاکم بر وصول چک الکترونیک و تفاوت آن با چک کاغذی
  • بررسی تسری قواعد حقوقی حاکم بر برات کاغذی به برات الکترونیک
  • نقش برات الکترونیک در تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی


زمان: ۳۰ اردیبهشت و ۱ خرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۳ تا ۱۶ (به‌مدت ۶ ساعت)

مکان: پژوهشکده پولی و بانکی (میدان آرژانتین، ابتدای آفریقا، پلاک ۱۰)
هزینه: نهصد هزار تومان

ثبت‌نام