ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
۱۴۰۱- حکمرانی شرکتی، مدیریت ریسک و تطبیق در بانک‌ ـ مهرداد سپه‌وندکارگاه آموزشی


حکمرانی شرکتی، مدیریت ریسک و تطبیق در بانک‌


مدرس: دکتر مهرداد سپه‌وند
دکتری اقتصاد، دانشگاه ناتینگهام انگلستان
مدیر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی


این کارگاه آموزشی به‌صورت مجازی (آنلاین) برگزار می‌شود.

در اين کارگاه آموزشی، مفاهيم، اصول و ضوابط حاكميت شركتي، مدیریت ریسک و تطبیق در بانك‌ها و مؤسسات مالي ارائه شده، در ادامه دانش نظري و عملي لازم در مورد مسئوليت‌هاي اشخاصي كه كنترل، مديريت و پايش فعاليت‌هاي يك بانك يا مؤسسه مالي را ـ براي حفظ منافع سهامداران، كاركنان و ساير ذينفعان ـ برعهده دارند و همچنین نحوه تقسيم وظايف اركان مختلف سازمان تشریح می‌گردد. علاوه بر این مقدمات استقرار حاكميت شركتي، از بررسي آمادگي سازمان در هر قسمت از سه لایه دفاعی تا نقش هيأت‌مديره و همچنین سلسله اقداماتي كه در جهت استقرار حاكميت شركتي مي‌بايست انجام پذيرد، مطرح می‌شود.

سرفصل مطالب:
  • مفاهیم و ضرورت استقرار حکمرانی شرکتی
  • مبانی و اصول حکمرانی شرکتی
  • مدل‌های حکمرانی شرکتی و حکمرانی ریسک
  • مستندات، تطبیق و گزارشگری حکمرانی


زمان: ۶، ۸، ۱۳ و ۱۵ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۱۳ تا ۱۵ (به‌مدت ۸ ساعت)

هزینه: نهصد و پنجاه هزار تومان

ثبت نام