ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
۱۴۰1- دعاوی مربوط به نرخ سود و وجه التزام بانکی ـ یاسر مرادیکارگاه آموزشی

دعاوی مربوط به نرخ سود و وجه التزام بانکی

مدرس: دکتر یاسر مرادی
دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه مفید
مدیر هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع)


برگزاری به‌صورت حضوری و با رعایت الزامات ستاد مقابله با کروناست

یکی از مهمترین معضلات فعلی شبکه بانکی و تسهیلات گیرندگان، ابهام در ضوابط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ سود بانکی و وجه التزام می‌باشد که منشا دعاوی متعدد قضایی له و علیه بانک‌ها شده است لذا در این کارگاه آموزشی، ضمن برشمردن مبانی دریافت سود و وجه التزام بانکی، به تشریح انواع دعاوی موجود و رویه قضایی در این خصوص پرداخته خواهد شد.

سرفصل مطالب:
  •  تعریف و مبانی تحقق نرخ سود بانکی
  •  تعریف و مبانی تحقق وجه التزام بانکی
  • تفاوت عقود مشارکتی و مبادله‌ای در تعیین نرخ سود بانکی
  • سود مرکب و دعاوی مربوطه
  • دعاوی مرتبط با نرخ سود و وجه التزام بانکی

زمان: ۲۳ و ۲۵ مهر ۱۴۰۱، ساعت ۱۳ تا ۱۶ (به‌مدت ۶ ساعت)

مکان: پژوهشکده پولی و بانکی (میدان آرژانتین، ابتدای آفریقا، پلاک ۱۰)

هزینه: هفتصد و پنجاه هزار تومان

ثبت نام