ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
۱۴۰۱ ـ برنامه آموزشی


برنامه آموزشی پاییز و زمستان سال ۱۴۰۱

ردیف حوزه موضوع عنوان مدرس مدت (ساعت) زمان ساعت شهریه (ریال)
۱ مقررات مالی و بانکی الزامات انطباق با شریعت و نقش ناظر شرعی
 در نظام بانکی
دکتر رسول خوانساري ۶ ۱۶، ۱۸ و ۲۰ مهر ۱۳ تا ۱۵ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲ فناوری اطلاعات متاورس، بلاک‌چین و صنعت بانکداری دکتر مسعود نارنجی ۴ ۱۷ و ۱۹ مهر ۱۳ تا ۱۵ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳ حقوق بانکی دعاوی مربوط به نرخ سود و وجه التزام بانکی دکتر یاسر مرادی ۶ ۲۳ و ۲۵ مهر ۱۳ تا ۱۶ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۴ فناوری اطلاعات اهمیت حاکمیت و مدیریت داده در
بخش مالی
پرویز وکیلی صادقی ۴ ۲۳ و ۲۵ مهر ۱۳ تا ۱۵ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۵ توسعه کسب و کار برندسازی بانکداری اخلاقی در نظام بانکی دکتر وهاب قلیچ ۶ ۲۴ و ۲۶ مهر ۱۳ تا ۱۶ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۶ مقررات مالی و بانکی جایگاه رویکرد ریسک‌‌محور در توصیه‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی فاطمه مهجوریان ۴ ۲۷ و ۳۰ مهر ۱۳ تا ۱۵ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۷ مدیریت مالی و حسابداری استاندارد حسابداری جدید شماره ۴۳
درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان
دکتر سیدمحمد باقرآبادی ۶ ۱، ۸ و ۱۵ آبان ۱۳ تا ۱۵ ۷,۰۰۰,۰۰۰
۸ فناوری اطلاعات نقش و وظایف مدیران فناوری اطلاعات بانک‌ها در عصر تحول دیجیتال محمد جعفر زارعی ۸ ۲، ۴، ۷ و ۹ آبان ۱۳ تا ۱۵ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۹ حقوق بانکی مباحث کاربردی حقوق دعاوی بانکی دکتر حسین قربانیان ۶ ۳، ۱۰ و ۱۷ آبان ۱۳ تا ۱۵ ۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ فناوری اطلاعات هدایت پروژه‌های داده‌محور دکتر عبداله عشقی ۶ ۱۴، ۱۶ و ۱۸ آبان ۱۳ تا ۱۵ ۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ فناوری اطلاعات کاربرد صنعت بلاک‌چین در بانکداری حسین ادیب ۶ ۱۵، ۱۷ و ۲۲ آبان ۱۳ تا ۱۵ ۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۲ مدیریت مالی و حسابداری تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی بانک‌ها دکتر عباس دادجوی توکلی ۱۲ ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۸ و ۳۰ آبان و ۲ آذر ۱۳ تا ۱۵ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ مقررات مالی و بانکی مبارزه با پولشویی در بانک‌
سطح پیشرفته
محمدحسین دهقان ۹ ۲۴ و ۲۹ آبان و ۱ آذر ۱۳ تا ۱۶ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ مقررات مالی و بانکی آشنایی با قوانین، مقررات و استانداردهای مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها دکتر علیرضا غفاری ۸ ۵، ۷، ۹ و ۱۲ آذر ۱۳ تا ۱۵ ۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ مدیریت مالی و حسابداری حکمرانی شرکتی، مدیریت ریسک و تطبیق در بانک‌ دکتر مهرداد سپه‌وند ۸ ۶، ۸، ۱۳ و ۱۵ آذر ۱۳ تا ۱۵ ۹,۵۰۰,۰۰۰
ردیف حوزه موضوع عنوان مدرس مدت (ساعت) زمان ساعت شهریه (ریال)
۱۶ حقوق بانکی چالش‌های پر تکرار در دعاوی بانکی دکتر ناصر زنگباری ۸ ۱۴، ۱۶، ۲۱ و ۲۳  آذر ۱۳ تا ۱۵ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ مدیریت مالی و حسابداری بودجه‌ریزی بر پایه بهینه‌سازی دارایی و بدهی‌های بانک با استفاده از نرم‌افزار Python دکتر مصطفی سرگلزایی ۸ ۱۹، ۲۱، ۲۶ و ۲۸ آذر ۱۳ تا ۱۵ ۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۸ توسعه کسب و کار آشنایی با ابزار گواهی اعتبار مولد (گام) دکتر جواد دریائی ۴ ۲۰ و ۲۲ آذر ۱۳ تا ۱۵ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۹ فناوری اطلاعات هوش مصنوعی و کاربردهای آن
 در صنعت بانکداری
دکتر مسعود نارنجی ۴ ۲۷ و ۲۹ آذر ۱۳ تا ۱۵ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ توسعه کسب و کار مدیریت منابع انسانی در بانک‌ها
بر اساس استاندارد 34000
دکتر آرین قلی‌پور
دکتر حمیدرضا یعقوبی
۸ ۳، ۱۰، ۱۷ و ۲۴ دی ۱۳ تا ۱۵ ۹,۵۰۰,۰۰۰
۲۱ حقوق بانکی تجزیه و تحلیل دعاوی تقلب
در ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی
دکتر علیرضا مسعودی ۶ ۱۱، ۱۳ و ۱۸ دی ۱۳ تا ۱۵ ۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۲ فناوری اطلاعات توکن‌های غیرقابل معاوضه و کاربرد آن
در بانکداری
سعید خوشبخت ۴ ۱۲ و ۱۴ دی ۱۳ تا ۱۵ ۴,۵۰۰,۰۰۰