ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
۱۴۰۱ ـ برنامه آموزشیبرنامه آموزشی بهار و تابستان سال ۱۴۰۱

ردیف حوزه موضوع عنوان مدرس مدت (ساعت) زمان ساعت شهریه (ریال)
۱ مدیریت مالی و حسابداری مدیریت ریسک اعتباری در بانک‌ها دکتر هادی حیدری ۱۰ ۲۴، ۲۶، ۲۸ و ۳۱ اردیبهشت و ۲ خرداد ۱۳ تا ۱۵ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۲ فناوری اطلاعات هویت دیجیتال و راهکارهای پیاده‌سازی آن در بانک‌ها دکتر مسعود نارنجی ۴ ۲۵ و ۲۷ اردیبهشت ۱۳ تا ۱۵ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۳ مقررات مالی و بانکی الزامات تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌های ارز دیجیتال محمد ارباب افضلی ۶ ۲۱، ۲۳ و ۲۵ خرداد ۱۳ تا ۱۵ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴ مدیریت مالی و حسابداری حکمرانی شرکتی، مدیریت ریسک و تطبیق در بانک‌ دکتر مهرداد سپه‌وند ۸ ۲۲، ۲۴، ۲۹ و ۳۱ خرداد ۱۳ تا ۱۵ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۵ مقررات مالی و بانکی الزامات انطباق با شریعت و نقش ناظر شرعی
 در نظام بانکی
دکتر رسول خوانساري ۶ ۲۲، ۲۴ و ۲۹ خرداد ۱۳ تا ۱۵ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۶ فناوری اطلاعات فرصت‌های کسب‌وکار درحوزه رمزارز سعید خوشبخت ۶ ۲۳، ۲۵ و ۲۸ خرداد ۱۳ تا ۱۵ ۵,۰۰۰,۰۰۰
ویژه مدیریت مالی سواد مالی برای خانواده (تدبیر دارایی در زندگی) دکتر کمیل رودی ۹ ۱۱، ۱۴، ۱۸، ۲۱، ۲۵ و ۲۸ تیر 16:30 تا 18 ۷,۵۰۰,۰۰۰
۷ فناوری اطلاعات مفاهیم پایه شبکه معماری صنعت بانکی BIAN محمدجعفر زارعی ۱۴ ۲۸ و ۳۰ خرداد و ۱، ۴، ۶، ۸ و ۱۱ تیر ۱۳ تا ۱۵ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸ حقوق بانکی آشنایی با دعاوی چک
براساس اصلاحات جدید قانون چک
دکتر یاسر مرادی ۴ ۳۰ و ۳۱ خرداد ۱۳ تا ۱۵ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۹ حقوق بانکی چگونگی دفاع در دعاوی مطروحه
از طرف مشتری بانک در اجراییه‌های ثبتی
دکتر حسین قربانیان ۶ ۱، ۸ و ۱۵ تیر ۱۳ تا ۱۵ ۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۰ مدیریت مالی و حسابداری نحوه تهیه صورت جریان‌های نقدی دکتر سیدمحمد باقرآبادی ۸ ۴، ۶، ۱۱ و ۱۳ تیر ۱۳ تا ۱۵ ۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ مقررات مالی و بانکی آشنایی با قوانین، مقررات و استانداردهای مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها دکتر علیرضا غفاری ۸ ۵، ۷، ۱۲ و ۱۴ تیر ۱۳ تا ۱۵ ۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ فناوری اطلاعات کاربرد صنعت بلاک‌چین در بانکداری حسین ادیب ۴ ۵ و ۷ تیر ۱۳ تا ۱۵ ۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۳ توسعه کسب و کار برندسازی بانکداری اخلاقی در نظام بانکی دکتر وهاب قلیچ ۶ ۱۲، ۱۴ و ۲۱ تیر ۱۳ تا ۱۵ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ مدیریت مالی و حسابداری صنعت لیزینگ در ایران و جهان:
ابعاد و موضوعات
دکتر مهدی احمدی ۹ ۱۳، ۱۵ و ۲۰ تیر ۱۳ تا ۱۶ ۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ توسعه کسب و کار بانکداری نوین
در عصر فناوری‌های مالی و استارت‌آپ‌ها
دکتر علی جمالی ۱۲ ۱۵، ۲۰، ۲۲ و ۲۵ تیر ۱۳ تا ۱۶ ۹,۵۰۰,۰۰۰
ردیف حوزه موضوع عنوان مدرس مدت (ساعت) زمان ساعت شهریه (ریال)
۱۶ فناوری اطلاعات توکنیزه‌کردن و اقتصاد توکن سعید خوشبخت ۶ ۲۱، ۲۲ و ۲۵ تیر ۱۳ تا ۱۵ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ مدیریت مالی و حسابداری مدیریت ریسک عملیاتی در بانکداری دکتر مهدی قاسمی  علی‌آبادی ۹ ۱، ۳ و ۵ مرداد ۱۳ تا ۱۶ ۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۸ دانش تخصصی اقتصاد الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی در Dynare (دوره مقدماتی) دکتر حسین توکلیان ۲۱ ۲، ۳، ۴، ۵، ۸، ۹ و ۱۰ مرداد ۱۴ تا ۱۷ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ حقوق بانکی دعاوی مربوط به نرخ سود و وجه التزام بانکی دکتر یاسر مرادی ۶ ۲ و 4 مرداد ۱۳ تا ۱۶ ۶,۵۰۰,۰۰۰
۲۰ مقررات مالی و بانکی تجزیه و تحلیل گزارش معاملات و عملیات
مشکوک به پولشویی
محمدحسین دهقان ۶ ۸، ۱۰ و ۱۲ مرداد ۱۳ تا ۱۵ ۵,۵۰۰,۰۰۰
۲۱ فناوری اطلاعات متاورس، بلاک‌چین و صنعت بانکداری دکتر مسعود نارنجی ۴ ۹ و ۱۱ مرداد ۱۳ تا ۱۵ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۲۲ مدیریت مالی و حسابداری مدیریت ریسک نقدینگی در بانک‌ها دکتر مصطفی سرگلزایی ۸ ۲۲، ۲۴، ۲۹ و ۳۱ مرداد ۱۳ تا ۱۵ ۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ توسعه کسب و کار طراحی مدل جامع جبران خدمت
در صنعت بانکداری
دکتر آرین قلی‌پور ۴ ۲۲ و ۲۹ مرداد ۱۳ تا ۱۵ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴ توسعه کسب و کار رویه‌های جامع نظارتی برای شناسایی ذینفعان مالی، اعتباری و سرمایه‌گذاری دکتر محمد ولی‌پور پاشاه ۸ ۲۳، ۲۵ و ۳۰ مرداد و ۱ شهریور ۱۳ تا ۱۵ ۶,۵۰۰,۰۰۰
۲۵ دانش تخصصی اقتصاد الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی در Dynare (دوره پیشرفته) دکتر حسین توکلیان ۲۱ ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۹، ۳۰ و ۳۱ مرداد ۱۴ تا ۱۷ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۶ فناوری اطلاعات کشف و مبارزه با تقلب در عملیات بانکی دکتر عبداله عشقی ۱۰ ۱، ۶، ۸، ۱۳و ۱۵ شهریور ۱۳ تا ۱۵ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۷ مقررات مالی و بانکی نظارت موثر بانکی
با نگاهی به دستورالعمل‌های کمیته بال
مسعود پهلوان‌زاده ۱۲ ۲، ۵، ۷ و ۹ شهریور ۱۳ تا ۱۶ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ مدیریت مالی و حسابداری قوانین و مقررات کاربردی مالیاتی حمید خادم ۶ ۵، ۷ و ۹ شهریور  ۱۳ تا ۱۵ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹ مقررات مالی و بانکی آشنایی با آزمون بحران ورشکستگی و نقدینگی در بانک‌ها دکتر مهرداد سپه‌وند ۱۴ ۸، ۱۳، ۱۵، ۲۰، ۲۲، ۲۷ و ۲۹ شهریور ۱۳ تا ۱۵ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰ مقررات مالی و بانکی الزامات مبارزه با پولشویی در بانکداری دیجیتال فاطمه مهجوریان ۴ ۱۲ و ۱۴ شهریور ۱۳ تا ۱۵ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ توسعه کسب و کار بانکداری شرکتی از تئوری تا عمل مهتاب فراتی ۱۲ ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۹، ۲۱ و ۲۳ شهریور ۱۳ تا ۱۵ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۲ مقررات مالی و بانکی مقررات احتیاطی در بانک‌ها: بایدها و نبایدها محمدرضا ایران‌نژاد ۱۲ ۲ ،۵ ، ۷ و ۹ شهریور ۱۳ تا ۱۶ ۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۳ حقوق بانکی شکوائیه‌ها و جرائم کیفری مرتبط با امور بانکی ناصر زنگباری ۶ ۲۰ و ۲۲ شهریور ۱۳ تا ۱۶ ۵,۰۰۰,۰۰۰