ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
۱۴۰۰- بازار غیرمتشکل پولی در حقوق بانکی- امین جعفری
کارگاه آموزشی
بازار غیرمتشکل پولی در حقوق بانکی


مدرس: دکتر امین جعفری
دکتری حقوق بانکی از دانشگاه پاریس
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه‌طباطبایی

این دوره آموزشی به‌صورت مجازی (آنلاین) برگزار می‌شود.

بازار غیرمتشکل پولی در عرف بانکی بازاری شناخته شده است هر چند که مبنای قانونی صریحی برای آن در حقوق ایران دیده نشده است. در ایران، بازار غیرمتشکل مانند بازار متشکل فعالیت وسیعی دارد و در برخی مواقع تفکیک عملی میان این دو بازار مشخص نیست. هدف از برگزاری این دوره، شناخت نظری از بازار غیرمتشکل پولی در نظام بانکی ایران و جایگاه کنشگران و نهادهای نظارتی آن است. این دوره آموزشی، به تصمیم‌گیران و مجریان نظام بانکی کمک می‌کند تا با درک دقیق علمی از ماهیت این بازار، کژی‌ها و کاستی‌های آن را درک کرده و جایگاه واقعی آن را از لحاظ حقوقی بشناسند.


سرفصل مطالب:
  •  مباحث مقدماتی‌: بازار متشکل و بازار غیرمتشکل در ایران
  • کنشگران بازار متشکل و غیرمتشکل در ایران
  • فعالیت کنشگران بازار غیرمتشکل
  • شیوه نهادهای ناظر بازار متشکل و غیرمتشکل

زمان: ۲، ۳ و ۴ اسفند ۱۴۰۰، ساعت ۱۳ تا ۱۵ ( به‌مدت ۶ ساعت )
هزینه: هفتصد و پنجاه هزار تومان

ثبت نام آنلاین