ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
۱۴۰۰- برنامه آموزشی
برنامه آموزشی سال ۱۴۰۰ پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
دوره‌های آموزشی پاییز و زمستان
ردیف حوزه موضوع عنوان مدرس مدت (ساعت) زمان ساعت شهریه (ریال)
۱ فناوری اطلاعات رمزارزها و چگونگی ارزش‌گذاری آن‌ها علیرضا صادقی ۴ 19 , 21 مهر ۱۳ تا ۱۵ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۲ مقررات مالی و بانکی خزانه‌داری نوین در بانک‌ها دکتر علی جمالی ۴ ۲۶ و ۲۸ مهر ۱۳ تا ۱۵ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۳ مقررات مالی و بانکی چارچوب مقرراتی نقل و انتقالات الکترونیک محمدحسین دهقان ۶ 3، ۵ و ۱۰ آبان ۱۳ تا ۱۵ ۶,۵۰۰,۰۰۰
۴ حقوق بانکی تجزیه و تحلیل دعاوی تقلب در
ضمانتنامه‌ها و اعتبارات اسنادی
دکتر علیرضا مسعودی ۶ ۴، ۹ و ۱۱ آبان ۱۳ تا ۱۵ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۵ مقررات مالی و بانکی ریسک بازار و مدیریت آن در بانک‌ها دکتر حسین صدقی ۸ ۸، ۱۲، ۱۵ و ۱۹ آبان ۸ تا ۱۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰
۶ حقوق بانکی حقوق مالکیت فکری
با تأکید بر علائم تجاری، نرم‌افزارها و اسرارتجاری
محمدرضا ایران‌نژاد ۱۰ ۹، ۱۱، ۱۶، ۱۸ و ۲۳ آبان ۱۳ تا ۱۵ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۷ فناوری اطلاعات توکنیزه‌کردن  و  اقتصاد توکن سعید خوشبخت ۶ ۱۰، ۱۲ و ۱۷ آبان ۱۳ تا ۱۵ ۶,۰۰۰,۰۰۰
۸ مدیریت مالی و حسابداری تغییرات قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده
مصوب 1400
حمید خادم ۴ ۱۵ و ۱۷ آبان ۱۳ تا ۱۵ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۹ حقوق بانکی حقوق کاربردی دعاوی بانکی دکتر حسین قربانیان ۴ 18 و 25 آبان ۱۳ تا ۱۵ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ مدیریت مالی و حسابداری مدل‌های اعتبارسنجی مشتریان حقیقی و حقوقی بانک‌ها با استفاده از نرم‌افزار Python دکتر مصطفی سرگلزایی ۸ ۲۲، ۲۴ و ۲۹ آبان و ۱ آذر ۱۳ تا ۱۵ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ حقوق بانکی مطالبات غیرجاری و شیوه‌های اجرایی پیگیری و وصول محمدرضا ایران‌نژاد ۸ ۲، ۷، ۹ و ۱۴ آذر ۱۳ تا ۱۵ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۲ مدیریت مالی و حسابداری استاندارد شماره ۳۵ حسابداری
(مالیات بر درآمد)
دکتر سید محمد باقرآبادی ۴ ۶ و ۱۳ آذر  ۱۳ تا ۱۵ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۳ فناوری اطلاعات خلق اکوسیستم در تحول دیجیتال صنعت بانکداری دکتر مسعود نارنجی ۴ 15 و ۱7 آذر  ۱۳ تا ۱۵ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۴ حقوق بانکی اصول و شیوه‌های جدید امهال مطالبات بانکی نعیم عبداله‌پور ۶ ۲۰، ۲۲ و ۲۴ آذر ۱۳ تا ۱۵ ۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۵ مقررات مالی و بانکی مبارزه با پولشویی در بانک‌
(سطح پیشرفته)
محمدحسین دهقان ۸ ۲۱، ۲۳، ۲۸ و ۳۰ آذر ۱۳ تا ۱۵ ۸,۰۰۰,۰۰۰
ردیف حوزه موضوع عنوان مدرس مدت (ساعت) زمان ساعت شهریه (ریال)
۱۶ فناوری اطلاعات کاربردهای عملیاتی بلاکچین
در صنعت بانکداری ایران
سعید خوشبخت ۴ ۲۷ و ۲۹ آذر  ۱۳ تا ۱۵ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۷ مدیریت مالی و حسابداری مدیریت ریسک نقدینگی در بانک‌ها دکتر مصطفی سرگلزایی ۸ ۴، ۶، ۱۱ و ۱۳ دی ۱۳ تا ۱۵ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۸ حقوق بانکی آشنایی با دعاوی چک
(براساس اصلاحات جدید قانون چک)
دکتر یاسر مرادی ۴ ۵ و ۷ دی ۱۳ تا ۱۵ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۹ فناوری اطلاعات هوش مصنوعی
و کاربردهای آن در صنعت بانکداری
دکتر مسعود نارنجی ۴ 12 و ۱4 دی ۱۳ تا ۱۵ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۲۰ حقوق بانکی خسارت تاخیر تادیه در نظام بانکی دکتر امین جعفری ۴ ۱۴ و ۱۵ دی ۱۳ تا ۱۵ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱ مدیریت مالی و حسابداری دارایی‌های ثابت در صورت‌های مالی دکتر سید محمد باقرآبادی ۴ 18 و 25 دی ۱۳ تا ۱۵ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۲۲ توسعه کسب و کار برنامه‌های فعالسازی برند در بانک‌ها دکتر مسعود کیماسی ۸ ۲۰، ۲۲، ۲۷ و ۲۹ دی ۱۳ تا ۱۵ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ حقوق بانکی رویه‌های بانکی و قضایی
در رفع تعهدات ارزی واردکنندگان کالا و خدمات
دکتر حسین قربانیان ۴ ۲۱ و ۲۸ دی ۱۳ تا ۱۵ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴ مدیریت مالی و حسابداری مدیریت دارایی و بدهی در بانک‌ها دکتر مصطفی سرگلزایی ۸ ۲۵ و ۲۷ دی، ۲ و ۴ بهمن ۱۳ تا ۱۵ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ فناوری اطلاعات چارچوب مدل کسب‌وکار بانکداری دیجیتال دکتر وحید اسماعیلی ۴ ۲۶ و ۲۸ دی ۱۳ تا ۱۵ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۲۶ توسعه کسب و کار بانکداری شرکتی از تئوری تا عمل مهتاب فراتی ۱۲ ۳، ۵، ۱۰، ۱۲، ۱۷ و ۱۹ بهمن ۱۳ تا ۱۵ ۹,۵۰۰,۰۰۰
۲۷ توسعه کسب و کار مدیریت ارتباط با مشتریان دکتر محمدتقی تقوی‌فرد ۸ ۶، ۹، ۱۱ و ۱۳ بهمن ۱۳ تا ۱۵ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ فناوری اطلاعات سرویس‌های مالی غیرمتمرکز سعید خوشبخت ۴ ۹ و ۱۱ بهمن  ۱۳ تا ۱۵ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۲۹ مقررات مالی و بانکی اصول ۲۹ گانه نظارت مؤثر بانکی دکتر حسین صدقی ۶ ۱۶، ۲۳ و ۳۰  بهمن ۸ تا ۱۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۰ فناوری اطلاعات کشف و مبارزه با تقلب در عملیات بانکی دکتر عبداله عشقی ۱۰ ۱۷، ۱۹ و ۲۴ بهمن و ۱ و ۳ اسفند ۱۳ تا ۱۵ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ مقررات مالی و بانکی جایگاه رویکرد ریسک‌محور در توصیه‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی فاطمه مهجوریان ۴ ۱۸ و ۲۰  بهمن ۱۳ تا ۱۵ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۲ توسعه کسب و کار مدیریت منابع انسانی در بانک‌ها
بر اساس استاندارد 34000
دکتر آرین قلی‌پور ۸ ۲۳ و ۳۰  بهمن ۱۳ تا ۱۷ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳ حقوق بانکی بازار غیرمتشکل پولی در حقوق بانکی دکتر امین جعفری ۶ ۲، ۳ و ۴  اسفند ۱۳ تا ۱۵ ۷,۵۰۰,۰۰۰