ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
۱۴۰۰- برنامه آموزشی
 

برنامه آموزشی سال ۱۴۰۰ پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

دوره‌های آموزشی بهار و تابستان

ردیف

حوزه موضوع

عنوان

مدرس

مدت (ساعت)

زمان

ساعت

شهریه (ریال)

۱

حقوق بانکی

حقوق بانکی با تأکید بر دعاوی پر تکرار (برگزاری به صورت حضوری)

دکتر یاسر مرادی

۹

۲۹ اردیبهشت و ۱ و ۳ خرداد

۱۳ تا ۱۶

۸,۵۰۰,۰۰۰

۲

حقوق بانکی

حقوق مالکیت فکری

محمدرضا ایران نژاد

۱۰

۲، ۴، ۹، ۱۱ و ۱۲ خرداد

۱۳ تا ۱۵

۹,۰۰۰,۰۰۰

۳

فناوری اطلاعات

امنیت در بلاک‌چین: فرصت‌ها و چالش‌های آن در بانکداری

دکتر مسعود نارنجی

۴

۵ و ۸ خرداد

۱۳ تا ۱۵

۴,۵۰۰,۰۰۰

۴

مقررات مالی و بانکی

تحلیل نهادی و سیاستی  قوانین و مقررات بانکی

دکتر فرهاد نیلی

۶

۹، ۱۰ و ۱۱ خرداد

۱۳ تا ۱۵

۷,۵۰۰,۰۰۰

۵

فناوری اطلاعات

بازطراحی بانک‌های بزرگ قدیمی برای تحول دیجیتال

فاطمه نریمانی

۶

۱۸، ۱۹ و ۲۲ خرداد

۱۳ تا ۱۵

۵,۵۰۰,۰۰۰

۶

حقوق بانکی

امهال مطالبات بانکی

دکتر نعیم عبداله پور

۶

۲۲، ۲۴ و ۲۶ خرداد

۱۳ تا ۱۵

۵,۵۰۰,۰۰۰

۷

فناوری اطلاعات

آشنایی با دیفای یا امور مالی غیر متمرکز

مسعود هاشمی

۴

۲۳ و ۲۵ خرداد

۱۳ تا ۱۵

۴,۵۰۰,۰۰۰

۸

مقررات مالی و بانکی

مبارزه با پولشویی در بانک: سطح پیشرفته

محمدحسین دهقان

۸

۲۶ و ۳۱ خرداد و ۲ و ۷ تیر

۱۳ تا ۱۵

۸,۰۰۰,۰۰۰

۹

حقوق بانکی

مسئولیت قراردادی و مدنی بانک‌ها در قبال مشتریان

دکتر محسن محبی

۶

۲۹، ۳۰ و ۳۱ خرداد

۱۳ تا ۱۵

۸,۵۰۰,۰۰۰

۱۰

توسعه کسب و کار

طراحی مدل جامع جبران خدمت در صنعت بانکداری

دکتر آرین قلی‌پور

۴

۲۹ و ۳۰ خرداد

۱۳ تا ۱۵

۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۱

حقوق بانکی

نکات کاربردی اسناد مالی تعهدآور با تأکید بر قانون جدید چک

محمدرضا ایران نژاد

۱۲

۱، ۶، ۸، ۱۳، ۱۵ و ۲۰ تیر

۱۳ تا ۱۵

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲

مدیریت مالی و حسابداری

موضوعات کاربردی مالیاتی

حمید خادم

۶

۵، ۷ و ۹ تیر

۱۳ تا ۱۵

۵,۵۰۰,۰۰۰

۱۳

فناوری اطلاعات

فرصت‌های کسب‌وکاری حوزه رمزارز

سعید خوشبخت

۶

۱۲، ۱۴ و ۱۶ تیر

۱۳ تا ۱۵

۵,۵۰۰,۰۰۰

۱۴

توسعه کسب و کار

بوم بازاریابی استراتژیک در صنعت بانکداری

دکتر مسعود کیماسی

۸

۱۵، ۲۰، ۲۲ و ۲۷ تیر

۱۳ تا ۱۵

۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۵

مدیریت مالی و حسابداری

بودجه‌ریزی بر پایه بهینه‌سازی دارایی و بدهی‌های بانک با استفاده از نرم‌افزار Python

دکتر مصطفی سرگلزایی

۸

۱۹، ۲۱، ۲۳ و ۲۶ تیر

۱۳ تا ۱۵

۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۶

مقررات مالی و بانکی

الزامات مبارزه با پولشویی در بانکداری دیجیتال

فاطمه مهجوریان

۴

۲۶ و ۲۸ تیر

۱۳ تا ۱۵

۴,۵۰۰,۰۰۰

۱۷

مقررات مالی و بانکی

مبارزه با پولشویی در شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری

دکتر علیرضا غفاری

۶

۲، ۴ و ۶ مرداد

۱۳ تا ۱۵

۵,۵۰۰,۰۰۰

۱۸

مدیریت مالی و حسابداری

حکمرانی شرکتی، مدیریت ریسک و تطبیق در بانک‌

دکتر مهرداد سپه‌وند

۸

۳، ۵، ۱۰ و ۱۲ مرداد

۱۳ تا ۱۵

۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۹

مقررات مالی و بانکی

مدیریت ریسک اعتباری در بانک‌ها

دکتر حسین صدقی

۸

۴، ۱۱، ۱۸ و ۲۵ مرداد

۱۵ تا ۱۷

۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۰

فناوری اطلاعات

هویت دیجیتال و راهکارهای پیاده سازی آن در بانک‌ها

دکتر مسعود نارنجی

۴

۱۳ و ۱۶ مرداد

۱۳ تا ۱۵

۴,۵۰۰,۰۰۰

۲۱

مدیریت مالی و حسابداری

انواع ضمانت‌نامه بانکی در نظام بانکداری ایران و اثر آن برصورت‌های مالی بانک‌ها

کتایون آشاروزنیا

۶

۹، ۱۱ و ۱۳ مرداد

۱۳ تا ۱۵

۵,۵۰۰,۰۰۰

۲۲

فناوری اطلاعات

یادگیری ماشین و کاربردهای آن در بانکداری

دکتر آزاده محبی

۱۴

۱۰، ۱۲، ۱۷، ۱۹، ۲۴، ۲۶ و ۳۱ مرداد

۱۳ تا ۱۵

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۳

فناوری اطلاعات

ایجاد و راهبری کنسرسیوم‌های بلاک‌چینی در صنعت بانکی

سعید خوشبخت

۶

۱۸، ۲۰ و ۲۳ مرداد

۱۳ تا ۱۵

۵,۵۰۰,۰۰۰

۲۴

مدیریت مالی و حسابداری

مدل اعتبارسنجی مشتریان حقیقی و حقوقی بانک‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای Matlab و Python

دکتر مصطفی سرگلزایی

۸

۳۰ مرداد و ۱، ۳ و ۶ شهریور

۱۳ تا ۱۵

۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۵

مقررات مالی و بانکی

نقل و انتقال وجوه ارزی از مسیرهای غیر بانکی

سمیه ثابت مقدم

۱۲

 ۲، ۷، ۹، ۱۴، ۱۶ و ۲۱ شهریور

۱۴ تا ۱۶

۹,۵۰۰,۰۰۰

۲۶

فناوری اطلاعات

هدایت پروژه‌های داده محور

دکتر عبداله عشقی

۶

۲، ۷ و ۹ شهریور

۱۳ تا ۱۵

۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۷

حقوق بانکی

آسیب‌شناسی عقود بانکی

دکتر نعیم عبداله پور

۶

۶، ۸ و ۱۰ شهریور

۱۳ تا ۱۵

۵,۵۰۰,۰۰۰

۲۸

مقررات مالی و بانکی

تجزیه و تحلیل گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی

محمدحسین دهقان

۶

۱۰، ۱۵ و ۱۷ شهریور

۱۳ تا ۱۵

۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۹

مدیریت مالی و حسابداری

 نحوه اندازه‌گیری ارزش منصفانه

دکتر سیدمحمد باقر آبادی

۲

۱۳ شهریور

۱۳ تا ۱۵

۲,۵۰۰,۰۰۰

۳۰

حقوق بانکی

رویه‌های بانکی و قضائی در رفع تعهدات ارزی واردکنندگان کالا و خدمات

دکتر حسین قربانیان

۴

۱۶ و ۲۳ شهریور

۱۳ تا ۱۵

۴,۵۰۰,۰۰۰

۳۱

توسعه کسب و کار

بانکداری جامع

مهتاب فراتی

۱۲

۲۰، ۲۱، ۲۲ ، ۲۷، ۲۸ و ۲۹ شهریور

۱۳ تا ۱۵

۹,۵۰۰,۰۰۰

 

دوره‌های آموزشی پاییز و زمستان

اطلاعات دوره‌های آموزشی ذیل متعاقباً تکمیل شده و به اطلاع خواهد رسید.

ردیف

حوزه موضوع

عنوان

مدرس

مدت (ساعت)

۱

مقررات مالی و بانکی

چارچوب مقرراتی نقل و انتقالات الکترونیک

محمدحسین دهقان

۶

۲

مقررات مالی و بانکی

مبارزه با پولشویی: ویژه سازمان‌های تجاری

دکتر علیرضا غفاری

۶

۳

حقوق بانکی

کمیسیون و کارمزد در نظام حقوق بانکی

دکتر امین جعفری

۶

۴

حقوق بانکی

بازار غیر متشکل پولی در حقوق بانکی

دکتر امین جعفری

۶

۵

حقوق بانکی

خسارت تأخیر تأدیه در حقوق بانکی

دکتر امین جعفری

۶

۶

حقوق بانکی

حقوق کاربردی دعاوی بانکی

دکتر حسین قربانیان

۸

۷

حقوق بانکی

حقوق بانکداری الکترونیک

دکتر یاسر مرادی

۶

۸

حقوق بانکی

روایی سود تسهیلات بانکی با رویکرد تحلیل اقتصادی حقوقی

دکتر نعیم عبداله پور

۶

۹

حقوق بانکی

حقوق ضمانت‌نامه‌های بانکی و اعتبارات اسنادی

دکتر علیرضا مسعودی

۱۰

۱۰

حقوق بانکی

مطالبات غیر جاری و شیوه‌های اجرایی پیگیری و وصول

محمدرضا ایران نژاد

۸

۱۱

فناوری اطلاعات

آشنایی با طراحی اقتصاد توکن و مدل‌های موفق توکنیزیشن در صنعت مالی ایران

سعید خوشبخت

۶

۱۲

فناوری اطلاعات

آشنایی با دیفای و مفاهیم جدید حوزه رمزارزها و کاربردهای آن در صنعت مالی

سعید خوشبخت

۶

۱۳

فناوری اطلاعات

عملیات امنیت بانکی (SOC)

دکتر جلال‌الدین نصیری

۶

۱۴

فناوری اطلاعات

اصول قیمت‌گذاری رمز ارزها

علیرضا صادقی

۶

۱۵

فناوری اطلاعات

کشف و مبارزه با تقلب در عملیات بانکی

دکتر عبداله عشقی

۸

۱۶

فناوری اطلاعات

تحلیل بنیادی و اقتصادی پروژه‌های بلاک‌چینی

علیرضا صادقی

۸

۱۷

فناوری اطلاعات

مطالعه کاربردهای عملیاتی بلاکچین در بانکداری ایران

سعید خوشبخت

۶

۱۸

فناوری اطلاعات

هوش مصنوعی و کاربرد آن در صنعت مالی

دکتر مسعود نارنجی

۴

۱۹

فناوری اطلاعات

خلق اکوسیستم در تحول دیجیتال صنعت بانکی

دکتر مسعود نارنجی

۴

۲۰

مدیریت مالی و حسابداری

مدیریت ریسک‌های صنعت بانکداری

دکتر حسین صدقی

۸

۲۱

مدیریت مالی و حسابداری

آشنایی با استاندارد شماره ۳۵ حسابداری: محاسبه مالیات انتقالی

دکتر سیدمحمد باقر آبادی

۴

۲۲

مدیریت مالی و حسابداری

نحوه حسابداری و گزارشگری مالی در صورت‌های مالی بانک‌ها

دکتر سعید توتونچی

۱۸

۲۳

مدیریت مالی و حسابداری

نقش خزانه‌داری مدرن در بانک‌ها

دکتر علی جمالی

۴

۲۴

مدیریت مالی و حسابداری

مدیریت دارایی و بدهی در بانک‌ها

دکتر مصطفی سرگلزایی

۸

۲۵

مدیریت مالی و حسابداری

دستورالعمل اعتبارات اسنادی داخلی ـ ریالی، گشایش اعتبار اسنادی وارداتی و بروات ارزی و اثر آن‌ها بر صورت‌های مالی بانک‌ها

کتایون آشاروزنیا

۶

۲۶

توسعه کسب و کار

مدیریت منابع انسانی در بانک‌ها

دکتر آرین قلی‌پور

۴

۲۷

توسعه کسب و کار

برنامه‌های فعالسازی برند در بانک‌ها

دکتر مسعود کیماسی

۸

۲۸

توسعه کسب و کار

بانکداری شرکتی

مهتاب فراتی

۸