ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
۱۴۰۲ ـ برنامه آموزشی پاییز و زمستان


برنامه آموزشی پاییز و زمستان سال ۱۴۰۲

ردیف حوزه موضوع عنوان مدرس مدت (ساعت) زمان ساعت
شیوه برگزاری
شهریه (ریال)
۱ حقوق بانکی بررسی آثار آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
در دعاوی بانکی
دکتر یاسر مرادی ۶ ۱۲ و ۱۴ آذر ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰
حضوری
10,۰۰۰,۰۰۰
۲ توسعه کسب و کار اصول بانکداری حرفه‌ای (۱) دکتر محمدرضا ایران‌نژاد ۹ ۱۳، ۱۵ و ۱۸ آذر ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰
حضوری
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳ فناوری اطلاعات چالش‌ها و راهکارهای مواجهه با سامانه‌های موروثی در گذار به بانکداری هوشمند پرویز وکیلی صادقی ۴ ۱۸ و ۲۰ آذر ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰
آنلاین
۶,۰۰۰,۰۰۰
۴ مدیریت مالی و حسابداری نکات مهم در تهیه
صورت‌های مالی
دکتر سیدمحمد باقرآبادی ۸ ۱۹، ۲۱، ۲۸ آذر و
 ۳ دی
۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰
آنلاین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵ مقررات مالی و بانکی نظام رتبه‌بندی کملز دکتر اصغر ابوالحسنی ۱۲ ۲۰، ۲۲، ۲۷ آذر و
۴ دی
۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰
حضوری
۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۶ فناوری اطلاعات بانکداری شناختی؛
مهار ناپذیری قدرت تکنولوژی در آینده خدمات بانکی
دکتر مسعود نارنجی ۴ ۲۷ و ۲۹ آذر ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰
آنلاین
۷,۰۰۰,۰۰۰
۷ مقررات مالی و بانکی روش‌های مبارزه با پولشویی (ویژه‌ی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت) محمد قماشچی ۸ ۲، ۴، ۶ و ۹ دی ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰
آنلاین
۹,۰۰۰,۰۰۰
۸ مدیریت مالی و حسابداری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی
(IFRS) با رویکرد کاربردی
در بانکداری
دکتر مینا مصدّر ۱۲ ۵، ۱۰، ۱۲ و ۱۷ دی ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰ حضوری ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۹ فناوری اطلاعات مفاهیم پیشرفته در هوش‌مصنوعی و کاربرد آن‌ها در بانکداری هوشمند دکتر ساسان عظیمی ۸ ۵، ۱۰، ۱۲ و ۱۷ دی ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰
آنلاین
۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ توسعه کسب و کار اصول بانکداری حرفه‌ای (۲) دکتر محمدرضا ایران‌نژاد ۹ ۱۱، ۱۳ و ۱۶ دی ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰
حضوری
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ حقوق بانکی قراردادها و تعهدات ارزی در حقوق ایران دکتر حمید قنبری ۱۲ ۱۸، ۲۳، ۲۵ و
 ۳۰ دی
۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰ حضوری ۱۳,۰۰۰,۰۰۰

ردیف

 
حوزه موضوع عنوان مدرس مدت (ساعت) زمان ساعت شیوه برگزاری شهریه (ریال)
۱۲ فناوری اطلاعات فرایندکاوی در بانکداری دکتر مهرداد
آقا محمدعلی کرمانی
۴ ۱۸ و ۲۰ دی ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰ آنلاین ۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ فناوری اطلاعات نوآوری باز در بانکداری دیجیتال دکتر آرش قشمی ۴ ۱۹ و ۲۴ دی ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰
آنلاین
۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ مقررات مالی و بانکی طراحی مکانیسم هشدار سریع برای بانک‌، رویکرد آتی‌نگر و مبتنی بر زمان (مقدماتی) دکتر اعظم احمدیان ۶ ۲۴ و ۲۶ دی ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰
حضوری
۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ توسعه کسب و کار مدیریت بازاریابی راهبردی
 در بانک
دکتر شهریار عزیزی ۸ ۲۵ و ۲۷ دی و
۲و ۷ بهمن
۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰
آنلاین
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ فناوری اطلاعات کاربرد یادگیری ماشین در بانکداری دکتر حسین رحمانی ۱۲ ۳۰ دی و ۲، ۴، ۷، ۹ و ۱۱ بهمن ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰ آنلاین ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ مدیریت مالی و حسابداری کاربرد برنامه‌ریزی غیرقطعی
در مدل‌سازی مسائل بانکی
دکتر مصطفی سرگلزایی
دکتر پژمان پیکانی
۱۲ ۱، ۳، ۸ و ۱۰ بهمن ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰
حضوری
۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۸ حقوق بانکی حقوق دعاوی ارزی دکتر حسین قربانیان ۴ ۸ و ۱۵ بهمن ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰ آنلاین ۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ مقررات مالی و بانکی شمول مالی و الزامات مبارزه
با پولشویی
فاطمه مهجوریان ۳ ۹ بهمن ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰
حضوری
۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ مدیریت مالی و حسابداری تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی بانک‌ها دکتر عباس دادجوی‌توکلی ۱۲ ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۳، ۲۵ و ۲۸ بهمن ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰
آنلاین
۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۱ مقررات مالی و بانکی زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر (XBRL)
و کاربردهای آن در بانکداری
دکتر کمال‌الدین یعقوبی‌رفیع 9 ۱۵، ۱۷ و ۲۴ بهمن ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰
حضوری
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۲ توسعه کسب و کار تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره و کاربرد آن در بانکداری دکتر پژمان پیکانی
دکتر محمد نمک‌شناس
۸ ۲۳، ۲۵، ۲۸ و ۳۰ بهمن ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰
آنلاین
۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ توسعه کسب و کار ابعاد و کارکردهای
 ریال دیجیتال
دکتر محمد ارباب افضلی ۶ ۲۹ بهمن و
۱ و ۸ اسفند
۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰ آنلاین ۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۴ فناوری اطلاعات مدیریت داده در بانکداری دکتر عبداله عشقی ۴ ۷ و ۹ اسفند  ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰
آنلاین
۷,۰۰۰,۰۰۰