ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
۱۴۰۲ ـ برنامه آموزشی بهار و تابستان


برنامه آموزشی بهار و تابستان سال ۱۴۰۲

ردیف حوزه موضوع عنوان مدرس مدت (ساعت) زمان ساعت شیوه برگزاری شهریه (ریال)
۱ حقوق بانکی چک، برات و سفته الکترونیک دکتر یاسر مرادی ۶ ۳۰ اردیبهشت و
 ۱ خرداد
۱۳ تا ۱۶
حضوری
۹,۰۰۰,۰۰۰
۲ توسعه کسب و کار ریال دیجیتال حسین یعقوبی ۴ ۶ و ۸ خرداد ۱۳ تا ۱۵
آنلاین
۶,۰۰۰,۰۰۰
۳ مقررات مالی و بانکی الزامات انطباق با شریعت و نقش ناظر شرعی در نظام بانکی دکتر رسول خوانساری ۶ ۷ و ۹ خرداد ۱۳ تا ۱۶
آنلاین
۶,۰۰۰,۰۰۰
۴ مقررات مالی و بانکی زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر (XBRL)
و کاربردهای آن در بانکداری
دکتر کمال‌الدین یعقوبی‌رفیع ۸ ۲۸ و ۳۰ خرداد و
 ۴ و ۶ تیر
۱۳ تا ۱۵
حضوری
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۵ مقررات مالی و بانکی شمول مالی و الزامات مبارزه با پولشویی فاطمه مهجوریان ۴ ۲۹ و ۳۱ خرداد ۱۳ تا ۱۵
آنلاین
۶,۰۰۰,۰۰۰
۶ فناوری اطلاعات کاربرد مفهوم بانکداری بدون‌هسته (Coreless Banking) مبتنی بر استاندارد BIAN در جهت ارائه خدمات بانکداری دیجیتال     دکتر مصطفی جاویده ۶ ۳، ۵ و ۷ تیر ۱۳ تا ۱۵

آنلاین
۸,۰۰۰,۰۰۰
۷ توسعه کسب و کار برندسازی بانکداری اخلاقی در نظام بانکی دکتر وهاب قلیچ ۶ ۱۰، ۱۲ و ۱۴ تیر ۱۳ تا ۱۵
آنلاین
۶,۰۰۰,۰۰۰
۸ توسعه کسب و کار بانکداری نوین در عصر فناوری‌های مالی دکتر علی جمالی ۸ ۱۱، ۱۳، ۱۸ و ۲۰ تیر ۱۳ تا ۱۵
آنلاین
۸,۰۰۰,۰۰۰
۹ مدیریت مالی و حسابداری حکمرانی شرکتی، مدیریت ریسک و تطبیق در بانک‌ دکتر مهرداد سپه‌وند ۸ ۱۷، ۱۹، ۲۴ و ۲۶ تیر ۱۳ تا ۱۵
حضوری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ توسعه کسب و کار اکوسیستم‌سازی در پلتفرم‌های بانکداری باز دکتر آرش قشمی ۶ ۱۹، ۲۱ و ۲۴ تیر ۱۳ تا ۱۵
آنلاین
۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ حقوق بانکی چالش‌های حقوقی وثائق بانکی دکتر حسین قربانیان ۶ ۲۰ و ۲۷ تیر و
 ۳ مرداد
۱۳ تا ۱۵ آنلاین ۸,۰۰۰,۰۰۰
ردیف
 
حوزه موضوع عنوان مدرس مدت (ساعت) زمان ساعت شیوه برگزاری شهریه (ریال)
۱۲ فناوری اطلاعات تاب‌آوری سایبری با محوریت نیروی انسانی وحید خدابخشی ۶ ۲۵ و ۲۷ تیر و
 ۱ مرداد
۱۳ تا ۱۵ آنلاین ۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ فناوری اطلاعات تفکر طراحی؛
DNA جدید صنعت بانکی
دکتر فاطمه نریمانی ۴ ۲۸ و ۳۱ تیر ۱۳ تا ۱۵
آنلاین
۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ مقررات مالی و بانکی تجزیه و تحلیل فعالیت‌های مشکوک در مبادلات دارایی‌های دیجیتال محمد ارباب ‌افضلی ۱۲ ۲، ۴، ۷، ۹، ۱۱و ۱۴ مرداد ۱۳ تا ۱۵
آنلاین
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ مدیریت مالی و حسابداری حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها دکتر سیدمحمد باقرآبادی ۶ ۳، ۸ و ۱۰ مرداد ۱۳ تا ۱۵
آنلاین
۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ فناوری اطلاعات شناسایی، رسیدگی و عملیات جرم‌یابی دیجیتال رخداد؛
از شناسایی تا ریشه‌یابی
مجتبی جمشیدی
رامین آقائی
۶ ۱۰، ۱۵ و ۱۷ مرداد ۱۳ تا ۱۵
آنلاین
۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ مدیریت مالی و حسابداری ارزیابی عملکرد شعب بانک
با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها
دکتر مصطفی سرگلزایی
دکتر پژمان پیکانی
۸ ۱۶، ۱۸، ۲۱ و ۲۳ مرداد ۱۳ تا ۱۵
آنلاین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸ فناوری اطلاعات نقش هوش مصنوعی
 در توسعه فناوری‌های بانکی
دکتر ساسان عظیمی ۸ ۲۲، ۲۴، ۲۹ و ۳۱ مرداد ۱۳ تا ۱۵ آنلاین ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ توسعه کسب و کار بانکداری فیجیتال؛
جهشی فراتر از دیجیتالی‌شدن
دکتر مجتبی رئیس‌صفری ۶ ۲۵، ۲۸ و ۳۰ مرداد ۱۳ تا ۱۵
آنلاین
۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ حقوق بانکی چالش‌های پرتکرار در دعاوی بانکی دکتر ناصر زنگباری ۸ ۴، ۶، ۸ و ۱۱ شهریور ۱۳ تا ۱۵
حضوری
۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۱ فناوری اطلاعات معماری فنی بانکداری دیجیتال بلال مدحج ۸ ۵، ۷، ۱۲ و ۱۴ شهریور ۱۳ تا ۱۵
آنلاین
۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۲ فناوری اطلاعات مقابله داده‌محور با مخاطرات تقلب در عصر بانکداری دیجیتال دکتر امین علی‌عبدی
دکتر فریده شفیعی
۶ ۱۳، ۱۸ و ۲۰ شهریور ۱۳ تا ۱۵
آنلاین
۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ فناوری اطلاعات قراردادهای هوشمند و کاربردهای آن در خدمات مالی دکتر پژمان پیکانی
دکتر محمد نمکشناس
۸ ۱۹، ۲۱، ۲۶ و ۲۸ شهریور ۱۳ تا ۱۵ آنلاین ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴ توسعه کسب و کار مدیریت تجربه مشتری در بانکداری دیجیتال دکتر شهریار عزیزی ۴ ۲۷ و ۲۹ شهریور  ۱۳ تا ۱۵
آنلاین
۶,۰۰۰,۰۰۰