ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 

دکتر یوسف پادگانه

دکتر یوسف پادگانه
دکتری مدیریت کسب و کار در بانکداری از دانشگاه پرستون امریکا


   مدارک و گواهینامه‌های تحصیلی

-        دکتری علوم کسب و کار در مدل‌سازی ریسک، دانشگاه میسکولچ مجارستان (۲۰۱۴)

-        دکتری مدیریت کسب و کار در بانکداری، دانشگاه پرستون امریکا، پردیس امارات متحده عربی (۲۰۰۶)

-        MBA در علوم مالی، دانشگاه شیراز، ایران (۲۰۱۳)

-        MBA – AUA، کالج شارجه، ایالات متحده عربی (۲۰۰۲)

-        BBM ، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران (۱۹۹۷)

-        مدرک CRA، آکادمی مدیریت مالی امریکا (۲۰۱۰)

-        مدرک MFP، آکادمی مدیریت مالی امریکا (۲۰۱۰)

-        مدرک CBiiiPro، امریکا (۲۰۱۱)

-        مدرک CBiiPro، امریکا (۲۰۰۹)

-        مدرک LIFA، امریکا (۲۰۰۸)

-        گواهینامه پایه مدیریت بانکداری ، دوبی، ایالات متحده عربی (۲۰۰۴)

-        گواهینامه مدیریت ریسک، دوبی، ایالات متحده عربی (۲۰۰۴)

-        گواهینامه طراحی محصول بانکی، از موسسه بانکداری شارجه، ایالات متحده عربی (۲۰۰۵)

-        گواهینامه بازل ۲ و ریسک عملیاتی، از موسسه مالی و بانکداری شارجه، ایالات متحده عربی (۲۰۰۶)

-        گواهینامه پیاده‌سازی بازل ۲، از KPMG و بانک مرکزی ایالات متحده عربی(۲۰۰۷)

-        چندین گواهینامه دیگر مرتبط با زبان انگلیسی (شامل IELTS) از کنسولگری بریتانیا در دوبی و شارجه، ایالات متحده عربی (۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳)  سوابق کاری مرتبط با بانکداری و مالی

§         کامرشیان بانک اینترنشنال

سمت: مدیر ارشد ریسک (ریسک عملیاتی، ریسک بازار، ریسک امنیت اطلاعات و ریسک مدل)

حصول اطمینان از نگهداری ریسک‌های اعتباری، بازار، عملیاتی و اطلاعات بانک در حد قابل قبول؛ حصول اطمینان از پیروی کامل بانک از تمام قوانین و الزامات بانکداری و سیاست‌ها و رویه‌های داخلی بانک؛ مدیریت پیاده‌سازی پیمان بازل طبق شرایط خواسته شده؛ مدیریت استمرار فعالیت کسب و کار بانک.

-        کمک به مدیر ارشد ریسک در مدیریت و نگهداری حکمرانی ریسک کلی بانک

-        تهیه و به روز رسانی ماتریس ریسک و ریسک‌پذیری بانک

-        تهیه و پیاده‌سازی مدل آزمون بحران برای بانک

-        ایجاد مدیریت عملیاتی و استمرار کسب و کار شامل چارچوب، سیاست‌های مربوطه، فرم‌های خودارزیابی و شاخص‌های کلیدی ریسک؛ برقراری ارتباط با تمام واحدهای مرتبط در بانک

-        راهنمایی برای تهیه و اجرای سیاست‌های امنیت اطلاعات در تطابق با استانداردها و الزامات بین‌المللی و قوانین فدرال ایالات متحده عربی

-        تهیه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات برای بانک

-        تهیه و پیاده‌سازی سیاست‌های مرتبط با ریسک‌های بازار، نقدینگی و کشور و اکسپوژرهای مربوطه

-        حصول اطمینان از پیاده‌سازی الزامات بازل ۲ و ۳ مطابق با دستورالعمل‌های کمیته بازل و بانک مرکزی ایالات متحده عربی

-        تهیه فرایند ارزیابی کفایت سرمایه داخلی (ICAAP) برای بانک

-        مدل‌سازی ریسک (شامل امتیازدهی و رتبه‌بندی اعتباری، قیمت‌گذاری، آزمون بحران و غیره)

-        برگزاری کلاس‌های آموزشی برای افزایش ریسک‌آگاهی در بانک

-        رئیس پروژه رتبه‌بندی داخلی – شامل پیاده‌سازی کامل سیستم گردش کار و رتبه‌بندی داخلی شرکت مودیز –Moody’s

-        پیاده‌سازی سیستم جمع‌آوری داده‌های مربوط به زیان‌های بانک برای ریسک عملیاتی –Accelarate

-        پیاده‌سازی سیستم بازل ۲ –Flex Finance

-        پیاده‌سازی سیستم مدیریت دارایی و بدهی –Flex Finance

-        تهیه و پیاده‌سازی سیستم مدیریت حدود و اکسپوژر –ELMS

-        تهیه گزارش مدیریت سرمایه برای بانک مرکزی ایالات متحده عربی

-        تهیه گزارش فصلی مدیر ارشد ریسک

-        تهیه و پیاده‌سازی بازگشت سرمایه تعدیل یافته با ریسک (RAROC) برای مشتریان بانکداری شرکتی و مدل‌سازی با استفاده از کارت‌های امتیازی

-        عضو کمیته مدیریت ریسک بانک

-        مسئول گروه کاری مدیر ارشد ریسک بانک مرکزی ایالات متحده عربی از سال ۱۳۸۸§         بانک صادرات ایران

سمت: مدیر ریسک و بازرس مالی

-        تهیه سیاست‌های مدیریت ریسک

-        تهیه شرح وظایف تیم مدیریت ریسک

-        پیاده‌سازی ارکان سه‌گانه پیمان بازل ۲

-        پیاده‌سازی سیستم مدیریت ریسک و بازل۲ –Misys Almonde

-        تهیه فرایند ارزیابی کفایت سرمایه داخلی (ICAAP) برای بانک

-        مدل‌سازی ریسک (شامل امتیازدهی و رتبه‌بندی اعتباری، قیمت‌گذاری، آزمون بحران و غیره)

-        برگزاری کلاس‌های آموزشی مرتبط با بازل ۲ و افزایش ریسک‌آگاهی در بانک

-        پیاده‌سازی سیستم مدیریت دارایی و بدهی در بانک

-        تهیه گزارش ریسک سرمایه و ارائه به مدیریت بانک

-        پایش و نظارت بر تراکنش‌ها و عملیات حسابداری بانک

-        تحلیل عملکرد و بودجه‌ریزی بانک

-        تهیه صورت‌های مالی

-        مغایرت‌گیری حساب‌ها

-        ارائه گزارشات به بانک مرکزی§         سازمان تامین اجتماعی

سمت: مدیر مالی

-        تحلیل جریان وجه نقد روزانه

-        تهیه صورت‌های مالی

-        بودجه‌ریزی

-        تحلیل عملکرد

-        تحلیل صورت سود و زیان

-        تحلیل نرخ بیکاری

-        پیاده‌سازی سیستم حسابداریسوابق دانشگاهی

استاد مهمان، مدیریت کسب و کار

دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس دوبی، ایالات متحده عربی

رئیس دانشکده کسب و کار (پاره‌وقت)

دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس دوبی، ایالات متحده عربی

معاون دانشکده مالی و مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس دوبی، ایالات متحده عربی

 عضویت در سازمان‌های حرفه‌ای مرتبط با ریسک-        Global Association of Risk Professional (GARP) (Since 2007)

-        Professional Risk Manager (PRIMA) (Since 2007)

-        Licensed International Financial Analyst (LIFA) (Since 2008)

-        Emirates Banks Association – Risk Management Committee (Since 2008)

-        Emirates Banks Association – Risk Management Committee – IRB (Advanced Credit Risk Committee) (2008-2011)

-        Member of CRO Forum – Central Bank of UAE (2009-2012)

-        Industry leader – Selected by CBUAE Basel Team or Operational Risk Management (2011)

 

http://ws.mbri.ac.ir/News/1/297
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان