ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
مشاور مدیریت و تحول در نظام بانکی
استاد اقتصاد دانشگاه لوییس ایتالیا
دکتری مدیریت کسب و کار در بانکداری از دانشگاه پرستون امریکا