ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  | عضويت
 
کارگاه‌های سال 1389

سلسله كارگاه‏هاي آموزشي

مديريت جامع ريسك

 

 

مديريت ريسك اعتباري

      هدف مديريت ريسك اعتباري پيشگيري از بروز ناهنجاري اعتباري، كنترل ريسك اعتباري، حفظ استحكام و ثبات دارايي بانك و حصول اطمينان از بازده مناسب دارايي‌هاي بانك است. از اين‌رو حركت جهت پياده‌سازي قوانين بال (II) در اين قسمت از آن جهت حايز اهميت است كه در كميته بال (II) تكنيك‌هاي كاهش ريسك اعتباري (Credit Risk Mitigation) به صورت وسيعي به رسميت شناخته شده و با استفاده از آن مي‌توان محاسبات مربوط به مبالغ ريسك دارايي‌ها را با توجه به نوع وثايق ارائه شده توسط گيرندة تسهيلات قابل تعديل ساخته و در نتيجه معافيت از تخصيص سرمايه اجباري را براي آن بانك به ارمغان آورد.

 

موضوعات:

             سطح مقدماتي

ـ رتبه‌بندي اعتباري (فلسفه و رويكرد‌ها).

ـ كيفيت اعتباري.

ـ مديريت ريسك اعتباري (مدل‌ها).

ـ استاندارد‌‌هاي افشاي ريسك‌هاي اعتباري.

ـ تعيين حدود ريسك اعتباري.

 

             سطح پيشرفته

ـ ريسك اعتباري و خلق ارزش.

ـ ريسك اعتباري و نهاد‌هاي ناظر.

ـ چالش‌هاي ريسك اعتباري.

ـ الزامات نرم‌افزار‌هاي مديريت ريسك اعتباري.

 

مديريت ريسك نقدينگي

هدف اصلي از مديريت ريسك نقدينگي اطلاع‌رساني مديران و برنامه‌ريزان از ورودي‌ها و خروجي‌هاي بانك در قالب ترازنامه، زمان‌بندي آنها و آگاهي از تنگناها و كمبود‌هاي نقدينگي و تأمين نقدينگي كافي است. به عبارت ديگر هدف مديريت ريسك نقدينگي شامل برنامه‌ريزي، هدايت و كنترل جريان ورودي و خروجي بانك، سطح، تركيب بهينه، هزينه‌ و بازده مرتبط با كل وجوه مؤسسه مي‌باشد.

موضوعات:

ـ مديريت ريسك نرخ بهره.

ـ تحليل سناريو در مديريت ريسك نقدينگي.

ـ مديريت ريسك نقدينگي و ارزش بازار.

ـ تعيين حدود در مديريت ريسك نقدينگي.

ـ مديريت ريسك نقدينگي و نهاد‌هاي ناظر.

ـ چالش‌هاي مديريت ريسك نقدينگي.

ـ الزامات نرم‌افزار‌هاي مديريت ريسك نقدينگي.

 

مديريت ريسك عملياتي و بازار

هدف از محاسبه ريسك عملياتي، سنجش زيان ناشي از فرآيند‌هاي نامكفي در راهبرد عمليات بانك يا نارسايي در سيستم‌هاي داخلي، كاركنان و حوادث خارجي است. به منظور كنترل و محدود نمودن ريسك‌هاي عملياتي كه جزء تفكيك‌ناپذير تمامي محصولات، فعاليت‌ها، فرآيندها و سيستم‌هاي مهم مي‌باشند. هدف از مديريت ريسك عملياتي به طور خلاصه به ترتيب عبارتند از:

1-      شناسايي، ارزيابي و اندازه‌گيري ريسك عملياتي.

2-     پايش ريسك عملياتي و گزارش‌دهي.

3-      كنترل ريسك عملياتي و كاهش آن.

4-      حداقل كردن زيان‌هاي عملياتي.

موضوعات:

ـ مديريت ريسك عملياتي.

ـ كميته بال و ريسك عملياتي.

ـ ريسك عملياتي و رويداد‌هاي مختلف.

ـ ماتريس زيان ريسك عملياتي.

ـ ريسك بازار (رويكرد استاندارد).

ـ ريسك بازار (رويكرد مدل‌هاي داخلي).

ـ ريسك بازار و نهاد‌هاي ناظر.

ـ چالش‌هاي ريسك بازار.

ـ الزامات نرم‌افزار‌هاي ريسك بازار.

ـ ريسك اعتباري و نهاد‌هاي ناظر.

 ـ چالش‌هاي ريسك اعتباري.

ـ الزامات نرم‌افزار‌هاي مديريت ريسك اعتباري.

 

مدرسين:

منوچهر دبيريان كارشناس ارشد مديريت ريسك سيستم بانكي،

مجيد اسماعيل‌نژاد آهنگراني كارشناس ارشد مديريت ريسك سيستم بانكي.

 

زمان برگزاري:

اين كارگاه به مدت يك روز در تاريخ 7/2/1389  برگزار شد.Powered by AtenaHamayesh