ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  | عضويت
 
تاريخ : بيستم و نهم بهمن 1391 ساعت 09:49   |   کد : 140

کارگاه‌های سال 1387


كارگاه پيش‌بيني متغيرهاي اقتصادي

                   تاريخ  اول و دوم دي ماه 1387

موضوع كارگاه:
 
پيش‌بيني متغيرهاي اقتصادي را مي‌توان از طريق چهار تكنيك ذيل انجام داد:
1ـ پيش‌بيني به روش اقتصادسنجي ساختاري
2ـ پيش‌بيني به روش ARIMA (غيرساختاري)
3ـ پيش‌بيني به روش VAR (غيرساختاري)
4ـ پيش‌بيني به روش شبكه‌هاي عصبي (غيرساختاري)

زمان‌بندي كارگاه مذكور به شرح ذيل است:

روز اول

· آموزش نرم‌افزار Eviews (5/1 ساعت)

· آموزش نرم‌افزار Microfit (5/1 ساعت)

· آموزش برآورد مدل‌هاي اقتصادسنجي (5/1 ساعت)

· پيش‌بيني يك متغير اقتصادسنجي از روش ساختاري
  (5/1 ساعت)

· آموزش برآورد مدل‌هاي Time Series (2 ساعت)

روز دوم

· برآورد مدل ARMA (همراه با يك مثـال) (5/1 ساعت)

· برآورد مدل VAR (همراه با يك مثال) (5/1 ساعت)

· پيش‌بيني از طريق روش ARIMA (2 ساعت)

· پيش‌بيني به روش VAR

· آموزش شبكه‌هاي عصبي و پيش‌بيني متغيرهاي اقتصادي به روش NN (5/1 ساعت)

امكانات مورد نياز

امكانات بستگي به تعداد يادگيرنده‌ها دارد، براي هر نفر يك كامپيوتر كه نرم‌افزارهاي Eviews ، Microfit و MATLAB داشته باشد لازم است.

مزيت‌هاي اين دوره

با گذراندن اين دوره فرد مي‌تواند هر متغير اقتصادي را به صورت كاربردي پيش‌بيني كند، البته لازم به ذكر است انجام آزمون‌هاي متعدد براي اينكه يك پيش‌بيني بتواند مفيد و مطابق با واقعيت باشد، لازم است، كه اين امر با تجربه كاري مي‌‌تواند حاصل شود.

تعريف پيش‌بيني (FORECASTING)

·  پيش‌بيني فرآيندي است كه با استفاده از يك مدل عيني يا ذهني بتوان يك متغير را براي گذشته يا آينده برآورد نمود.

· پيش‌بيني عمدتاً به دو دسته تقسيم مي‌شود، پيش‌بيني در داخل نمونه و پيش‌بيني خارج از نمونه در داخل نمونه مي‌توان بر اساس يك مدل رياضي يا كيفي متغير مورد نظر را برآورد نمود و سپس آن را با متغير واقعي مقايسه كرد اين امر قدرت مدل‌هاي پيش‌بيني را مي‌سنجد. اما پيش‌بيني خارج از نمونه متغير مورد نظر را براي دوره‌هاي آتي يا دوره‌هاي گذشته (خارج از نمونه) برآورد مي‌كند. معمولاً براي انجام فرآيند پيش‌بيني يك متغير اول مي‌بايست متغير را در داخل نمونه پيش‌بيني كرد و بهترين روش را انتخاب نمود. سپس متغير را براساس مدل بهترين در آينده پيش‌بيني كرد.

· پيش‌بيني متغيرهاي اقتصادي يعني برآورد تقريبي آينده يك متغير اقتصادي با استفاده از مدل‌هاي رياضي و آماري.

پيش‌بيني يك متغير را مي‌توان به دو روش انجام داد:

· پيش‌بيني توسط مدل‌هاي عيني مانند مدل‌هاي رياضي، آماري و اقتصادسنجي.

· پيش‌بيني توسط مدل‌هاي ذهني مانند روش‌هاي دلفي، كارشناسي، استفاده از تجربيات و اطلاعات خبرگان و...

در روش ذهني نياز به ارائه مدل رياضي نيست، و به صورت كيفي متغير مورد نظر برآورد مي‌شود. اما در روش عيني ارائه مدل ضروري است، روش كمّي (عيني) با استفاده از سه تكنيك زير انجام مي‌شود.

1-     روش اقتصادسنجي يا ساختاري

2-     روش سري زماني يا غيرساختاري

3-     روش شبكه‌هاي عصبي

در روش اول ابتدا يك مدل اقتصادسنجي به صورت زير برآورد مي‌شود:

                                                      Y=f(x)

كه y متغير وابسته و x متغير مستقل است پس از تشكيل توابع و با در دست داشتن متغير x مي‌توان متغير y را برآورد يا پيش‌بيني كرد. اين امر عمدتاً براي پيش‌بيني يك متغير در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي انجام مي‌شود به عنوان مثال اگر تابع سرمايه‌گذاري برآورد شود و تابعي از توليد باشد و توليد در سال‌هاي آتي هدف‌گذاري شود (x) مي‌توان متغير سرمايه‌گذاري (y) را پيش‌بيني كرد.

روش دوم كه روش غيرساختاري نام دارد يك متغير به تنهايي قابل پيش‌بيني است و نياز به متغير ديگر نيست. در اين روش ابتدا بايد تشخيص داد متغير مورد نظر داراي چه نوع مدل سري زماني است . به عنوان مثال ممكن است متغير مورد نظر از مدل ARMA (1,1) تبعيت كند.

در روش شبكه‌هاي عصبي، اينكه يك متغير از چه نوع مدل تبعيت مي‌كند مهم نيست، بلكه با فرآيند يادگيري توسط شبكه، خود شبكه مي‌تواند تشخيص دهد كه متغير مورد نظر چگونه در حركت است و آن را براي دوره‌هاي آتي پيش‌بيني مي‌كند مانند پيش‌بيني هوا در مبحث هواشناسي.

بايد يادآور شد كه بهترين حالت براي پيش‌بيني يك متغير استفاده از تمام روش‌ها است و پس از پيش‌بيني مي‌توان روش‌ها را با مقياس‌هاي سنجش پيش‌بيني مقايسه كرد و بهترين روش را انتخاب و از آن براي پيش‌بيني استفاده كرد.

 

استاد:

آقاي دكتر صالح قوي‌دل 

كارگاهمديريت  ارتباط مشتري (CRM) در بانكداري با گرايش بانكداري الكترونيك

     دوره اول   8/4/87
     دوره دوم  29/8/87
اهميت دوره:
همزمان با توسعه تكنولوژي اطلاعات، تكنولوژي‌ها و مفاهيم جديدي در عرصه كسب و كارها مطرح شده است كه يكي از مهمترين آنها، بحث «مديريت ارتباط با مشتريان (Customer Relationship Management: CRM) است. حصول رضايت و كسب وفاداري مشتريان در فضاي رقابتي در تمام كسب و كارها و بخصوص در بخش خدمات به يكي از استراتژي‌هاي اصلي مديران تبديل شده است. به طور خاص در صنعت بانكداري به عنوان يكي از فراگيرترين بخش‌هاي خدماتي جوامع، مديريت ارتباط با مشتريان از اهميت بالايي برخوردار شده و مديران اين صنعت توجه ويژه‌اي به آن نشان مي‌دهند.
توجه به اين نكته ضروري است كه CRM تنها يك ابزار تكنولوژيك نبوده و بلكه يك فلسفه جديد كسب و كار است و لذا سازمان‌هايي در برخورد با اين پديده موفق‌اند كه آن را به خوبي درك كرده و از آن به عنوان يك فلسفه و متدولوژي كسب و كار بهره مي‌گيرند. سازمان‌هايي كه CRM را به اين گونه مورد استفاده قرار مي‌دهند در فضاي رقابتي موفق‌تر عمل كرده و توانايي جذب و نگهداري مشتريان بيشتري نسبت به رقباي خود را خواهند داشت. بديهي است كه اين موفقيت‌ها در سايه رضايت‌مندي و وفاداري مشتريان حاصل مي‌شود كه اين رضايتمندي نيز به نوبه خود در اثر مراقبت‌ها و توجهات سازمان به مشتري (يعني به‌كارگيري CRM) به دست مي‌آيند.
در اين كارگاه به CRM با چنين رويكردي نگاه شده، ابزار و تكنولوژي‌هاي آن معرفي و متدلوژي مناسبي براي پياده‌سازي آن ارائه خواهد شد.
اهداف:
هدف كلي اين دوره بحث و تبادل نظر در مورد CRM و آشنايي با كاربردها و مزاياي آن در كليه ارتباطات با مشتريان اعم از قبل از مراجعه (بازاريابي و تبليغات)، حين مراجعه (انجام عمليات بانكي) و پس از مراجعه (ارائه اطلاعات و خدمات) مي‌باشد.
به اين منظور شركت‌كنندگان در اين كارگاه، با موارد زير آشنا خواهند شد:
·    مفاهيم مديريت ارتباط با مشتري و اهميت آن در فضاي رقابتي امروزي و بخصوص در بانكداري.
·    تكنولوژي‌ها و ابزار مديريت ارتباط با مشتريان شامل ابزار CRM عملياتي و تحليلي كه موارد زير را پوشش خواهد داد:
ـ فرآيند‌هاي عملياتي ارتباط با مشتريان و انجام عمليات فروش.
ـ فرايند‌هاي بازاريابي و تبليغات به ويژه در بانكداري الكترونيك.
ـ فرايند‌هاي خدمات‌رساني به مشتريان.
ـ تحليل اطلاعات مشتريان به منظور استفاده از نتايج تحليل‌ها در بازاريابي و تبليغات هدف‌مند.
·         روش‌هاي مديريتي به كارگيري و مديريت CRM .
·         بهره‌گيري از تجربيات بانك‌هاي پيشرو جهان در قالب مطالعات موردي.
مخاطبين:
بهترين مخاطبين اين دوره عبارتند از كارشناسان واحدهاي IT ، روابط عمومي، ارتباط با مشتريان و ساير كارشناسان واحدهاي مرتبط.
سرفصل كامل مطالب دوره:
در اين دوره مطالب ذيل به بحث گذاشته خواهد شد:
روز اول جلسه اول ساعت 8 الي 9:45
در اين جلسه با تعاريف مختلف CRM آشنا شده و نقش و اهميت CRM را در كسب و كارهاي امروزي بررسي خواهيم كرد. سرفصل مطالب اين جلسه به شرح زير است:
·         تعريف و اهميت CRM : دوران مشتري مداري.
· آشنايي با امكانات برنامه‌هاي كاربردي مديريت ارتباط با مشتريان در حوزه Operational CRM يا ‍CRM عملياتي، كه شامل بخش‌هاي زير است:
ـ امكانات برنامه‌هاي كاربردي كامپيوتري در زمينه زير فرآيند فروش كه به نام Sales Force Automation (SFA) خوانده مي‌شود و عملگرهايي از قبيل Lead Management, Activity Management و ... را دارد.
ـ امكانات برنامه‌هاي كاربردي كامپيوتري در زمينه زير فرآيند بازاريابي و تبليغات كه به نام Enterprise Marketing Automation (EMA) خوانده مي‌شود.
ـ امكانات برنامه‌هاي كاربردي كامپيوتري در زمينه زير فرآيند خدمات كه به نام Customer Service & Support (CSS) خوانده مي‌شود.
روز اول، جلسه دوم ساعت 10 الي 12
در اين جلسه با يكي ديگر از جنبه‌هاي كاربردي CRM در كسب و كار، يعني CRM تحليلي كه به آن Analytical CRM گفته مي‌شود نيز آشنا مي‌شويم. در اين بخش روش‌هاي تحليل داده‌هاي مربوط به مشتريان با هدف بهبود روابط بعدي با آنها مورد بررسي قرار مي‌گيرد. سرفصل مطالب اين قسمت به شرح زير است:
·      اهميت و لزوم تحليل داده‌هاي مشتريان.
·      رويكردهاي تحليل داده‌هاي مشتريان نظير Data Mining, OLAP ، ‍Click Stream Analysis .
·      روش‌هاي تحليل داده‌ها در داده‌كاوي (يا Data Mining) نظير بخش‌بندي، پيش‌بيني، آناليز بقا و ...
·      ارزيابي رضايت‌مندي مشتريان و اصول رضايت‌سنجي نيز در اين قسمت مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
روز اول، جلسه سوم ساعت 14 الي 16
هدف اين جلسه بررسي بعضي از مهمترين تكنولوژي‌هاي اطلاعاتي است كه در زمينه CRM كاربرد دارند و ضمناً اصول پياده‌سازي CRM نيز مطرح خواهد شد. سرفصل مطالب اين جلسه به شرح زير است:
·    تكنولوژي‌هاي CRM: شامل سيستم‌هاي خبره، سيستم‌هاي پشتيبان تصميم‌گيري، عوام هوشمند كامپيوتري و ...
·    اصول پياده‌سازي CRM : شامل ارائه يك نقشه راه براي پياده‌سازي CRM.
· بررسي تجارب بانك‌هاي ساير كشورهاي در خصوص به كارگيري سيستم مديريت ارتباط با مشتريان نيز در اين جلسه انجام خواهد شد. در اين رابطه حداقل دو مطالعه موردي، يكي در مورد CRM عملياتي و يكي در مورد CRM تحليلي ارائه خواهد شد.
عباس كرامتي
(عضو هيئت علمي گروه مهندسي صنايع، دانشكده فني، دانشگاه تهران)
1ـ سوابق تحقيق و تدريس مرتبط با موضوع پيشنهادي.
1ـ1ـ تدريس درس «مديريت ارتباط با مشتري» در مقطع فوق ليسانس در دانشكده‌هاي مهندسي فنّاوري اطلاعات دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشكده مديريت دانشگاه تهران، دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران و در حال حاضر در گروه مهندسي صنايع دانشكده فني دانشگاه تهران.
1ـ2ـ راهنمايي چند پايان‌نامه فوق‌ليسانس در زمينه مديريت ارتباط با مشتريان در گروه مديريت IT دانشكده مديريت دانشگاه تهران و گروه مهندسي صنايع دانشكده فني دانشگاه تهران و گروه بازاريابي و تجارت الكترونيك، بخش مهندسي صنايع، دانشگاه تربيت مدرس و چند مقاله در حال انتشار در مورد وضعيت CRM در ايران.
1ـ3ـ ارائه كارگاه آموزشي دو روزه «مديريت ارتباط با مشتريان در بانكداري» براي مديران بانك تجارت و بانك پارسيان.
2ـ دوره‌هاي كوتاه‌مدت ارائه شده:
2ـ1ـ دوره دو روزه مديريت ارتباط با مشتريان در بانكداري براي مديران بانك‌هاي تجارت و پارسيان.
2ـ2ـ دوره‌هاي دو روزه كاربرد IT در بخش‌هاي مختلف صنعتي در دانشكده فني دانشگاه تهران.
2ـ3ـ سمينار تجارت الكترونيك در مركز آموزش مؤسسه مطالعات بازرگاني، وزارت بازرگاني.
2ـ4ـ دوره‌هاي دو روزه فنّاوري اطلاعات و تجارت الكترونيك درمركز آموزش‌هاي عالي تخصصي دانشكده فني، دانشگاه تهران

 

 


 

كارگاه تدوين و ارزيابي برنامهريزي استراتژيك بانكها و موسسات مالي؛

با رويكردي بر نظام ارزيابي متوازن

  تاريخ        20/5/87  

برنامهريزي فعاليتي است رسمي كه از طريق آن يك جامعه يا يك سازمان ميتواند دچار تغيير و تحول شده و آن را مديريت نمايد. برنامهريزي استراتژيك بخشي از اين فرآيند تكاملي است و آنچه كه اين نوع را از ديگر اشكال برنامهريزي متمايز ميسازد، عبارت است از شيوههاي گردآوري اطلاعات، تبيين و ارزيابي گزينهها، بررسي تبعات آتي تصميمات و اقدامات كنوني، و بيشتر از هر چيز ديگر، تاكيد بر اجراي موفقيت آميز برنامه است.

برنامه‌ريزي استراتژيك فرآيندي است كه توسط آن، مديران بانكها وظيفه يا ماموريت اصلي سازمان را ترسيم مي كنند و ابزاري را كه براي رسيدن به اين ماموريت لازم است فراهم مي سازند. اين نوع برنامه‌ريزي معمولا توسط سطوح عالي مديريت بانكي انجام مي شود و مديران سطوح عالي مسئول ترسيم آينده سازمان هستند. آنان بايد دو موضوع اساسي يعني چه بايد انجام بدهيم؟ و چگونه؟ را روشن كنند. افق زماني برنامه ريزي استراتژيك، بلند مدت است. بنابراين چنين برنامه ريزي با خصوصيات عديده خود، مديران را ملزم مي نمايد تا بينديشند كه جايگاه بانك درآينده كجاست. زيرا اين نوع برنامه ريزي زمينه اساسي را براي تمامي برنامه هاي ديگر در تمام سطوح مختلف ترسيم  مي كنند. 

در يك جمله مي توان گفت كه برنامه‎ريزي استراتژيك توجه خود را به آنچه كه براي جامعه و يا سازمان مهم است معطوف ساخته و چارچوبي جهت مساعدت به تصميم گيران در رويارويي با شرايط متغير و تعيين اولويتها در تخصيص منابع و فعاليتها را فراهم ميسازد.

بانك‌ها و موسسات مالي به دلايل مختلف به تدوين برنامه ريزي استراتژيك روي مي آورند. برنامه ريزي استراتژيك مي تواند از جنبه هاي زير براي سازمانها مفيد باشد:

v    مسير حركت آتي موسسه را روشن ساخته، چشم اندازي براي آينده فراهم سازد.

v    اولويتها جهت اجرا و بكارگيري منابع را برقرار سازد.

v    تصميمات امروز را برحسب تبعات آتي آن اتخاذ نمايند.

v    پايه هاي منسجم وقابل دفاع براي تصميم گيريها فراهم سازد.

v    مشكلات عمده سازماني را حل نمايد.

v    عملكرد بانك را بهبود بخشد.

v    با شرايط بسيار متحول بصورت كارآمد روبرو شود.

ليكن با گذر از عصر صنعتي و وارد شدن به عصر دانش، ابزارهاي مورداستفاده در برنامهريزي استراتژيك سازمانها تغيير نموده است. عصري كه اكنون درآن به سر مي بريم، عصر مشتري گرايي و مخاطب محوري است. بدين معني كه ميزان موفقيت هر سازمان با ميزان توجه آن به مشتري و خواسته هاي او رابطه مستقيم دارد. در اين راستا براي اينكه بتوان نيازهاي مشتري را برآورده سازيم، ضروري است نسبت به اصلاح و بهبودي فراگير در سطح سازمان اقدام گردد. لذا شناسايي منابع و جستجو براي يافتن راه حل هايي جهت حذف و اصلاح موانع، مشكلات و محدوديتها و تبديل آنها به موضوعاتي ارزش زا در كانون توجه قرار گرفته است. در اين خصوص مفاهيم، تكنيك ها و ابزارهاي مختلفي توسعه يافته است كه مي توان با پياده سازي و نهادينه سازي آنها در شركت ها و سازمانها به نتايج مطلوبي دست يافت. در اين ميان رويكرد نظام امتيازي متوازن با تمركز بر اصولي بنيادين، سعي دارد سازمانها را در مسيري بسوي بهپويي و بهبود پايدار رهنمون ساخته، ارزش آفريني را در سازمان ها توسعه بخشد تا بدين ترتيب بتوان با استفاده از كمترين منابع، بيشترين منافع را بدست آورند.

محورهاي در نظر گرفته شده براي يك كارگاه آموزشي 4 ساعته:

1- نقش برنامهريزي استراتژيك در سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي

2- تدوين چشم انداز، ماموريت و رسالت موسسات مالي و بانكها

3- شناسايي مسائل استراتژيك سازمانهاي مالي و بانكها

4- نظام ارزيابي متوازن

5- استفاده از نظام ارزيابي متوازن در شناسايي پروژههاي پيشبرنده اهداف استراتژيك

6- نقشههاي استراتژيك بانكها

7- ارزيابي و كنترل برنامه استراتژيك با رويكرد نرم افزاري

 

مدرس :  آقاي مهدي‌زاده و همكاران
 
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 Powered by AtenaHamayesh