ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  | عضويت
 
تاريخ : بيستم و نهم بهمن 1391 ساعت 09:24   |   کد : 136

کارگاه‌های سال 1383

كارگاه مديريت مالي بانكي

14/7/1383

 

موضوع كارگاه: دوره آموزشي مديريت مالي بانك‌ها، با نگاهي بسيار اجمالي به رخدادها وروندهاي مالي در دهه 1990 و سال‌هاي اخير در زمينه توسعه مالي و توسعه اقتصادي، سركوب مالي و آزادسازي مالي، آزادسازي حساب سرمايه و بحران‌ها و رخدادهاي مالي، نگاهي به بانكداري سنتي و بانكداري نوين داشته تا عوامل موفقيت اصلي خدمات مالي و محرك‌هاي اصلي خارجي بازارهاي مالي را تبيين و تشريح نمايند. امروزه بانك‌ها نياز به مديريت ريسك بسيار پيچيده را دارند كه با تشديد رقابت بر اهميت آن افزوده شده است، در اين خصوص ضمن بررسي و شناسايي برنامه‌ريزي راهبردي بانك‌ها در بانكداري مدرن اهداف مديريت مالي بانك‌ها عوامل
موفقيت برنامه‌ريزي راهبردي، روند بانكداري راهبردي در اروپا و روند ادغام و خريد تشريح مي‌گردد.

هدف كارگاه: هدف از تشكيل كارگاه بررسي مفاهيم مديريت استراتژيك و سودآوري و ريسك بانك‌ها در دو حوزه كلان و خرد با آموزش‌هاي نظري و عملي است

:محتواي كارگاه

:آموزش مديريت مالي بانك‌ها مشتمل بر شش بخش زير است
 1. موضوع‌هاي اصلي برگزيده
 2. برنامه‌ريزي راهبردي
 3. ريسك و بازدهي
 4. مديريت ريسك
 5. محرك‌هاي سودآوري
 6. مشتقات مالي و مديريت ريسككارگاه » مبارزه با پولشويي» 

(خرداد1383)

 

موضوع كارگاه : متخصصين پولي و بانكي به اهميت مبارزه با پديده پولشويي واقفند و معتقدند كه بهترين استراتژي براي تنگ كردن عرصه عمليات پولشويي به اجرا گذاشتن قوانين ملي و بين‌المللي براي مجازات مسببين، ايجاد سيستم‌هاي باهوش كنترل الكترونيكي و آموزش كليه پرسنل درگير در امور مالي و بانكي است. پژوهشكده پولي و بانكي در سال 1383 سيستم جامع آموزشي و پژوهشي مبارزه با پولشويي را براي مديران، محققين و كارگذاران و اساتيد محترم و ارائه كرده است

 

هدف كارگاه: هدف از اين دروس شناخت پديده پولشويي و قوانين حاكم بر آن و روش‌هاي مبارزه با تطهير پول و مهمتر از همه ايجاد
تحول فكري در شركت كنندگان براي مشاركت در ايجاد سيستم‌هاي كارآمد ضد پولشويي است

 :محتواي كارگاه

:محتواي برنامه آموزشي به شرح زير است

 1. تعاريف پديده تطهير پولي يا پول‌شويي
 2. قوانين حاكم براي مبارزه با پول‌شويي
 3. معرفي نمودارها و مشخصات نسبي گروه‌ها و شبكه‌هاي پول‌شويي
 4. بررسي روش‌هاي تطهير پول
 5. بررسي روش‌هاي مبارزه با تطهير پول
 6. مطالعات موردي در زمينه پول‌شويي
 7. نحوه ايجاد تحول فرهنگي براي مبارزه با پولشويي
آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 Powered by AtenaHamayesh