ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  | عضويت
 
دوره جامع آموزشی اقتصادسنجی کاربردی


دوره جامع آموزشی اقتصادسنجی کاربردی

عنوان دوره

مدرس

زمان

تئوری‌های مقدماتی اقتصادسنجی کاربردی با استفاده از نرم‌افزار Eviews (پیش‌نیاز دوره‌‌های بعد)

دکتر رامین مجاب

آبان

تحلیل داده‌های تابلویی و مدل‌های با متغیر وابسته کیفی با استفاده از نرم‌افزار Stata

دکتر سجاد ابراهیمی

آبان

تحلیل داده‌های سری‌ زمانی با استفاده از نرم‌افزارهایEviews و Oxmetrics

دکتر حسین توکلیان

آذر

تحلیل داده‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار R

مجید عینیان

بهمن

تحلیل داده‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار matlab

دکتر رامین مجاب و پدرام داودی

بهمن

Powered by AtenaHamayesh